Оралхан Бөкейге арналған шығармалар

Image
Көзбеков, Ө. Оралханды оятқан оғлан [Мәтін] / Ө.Көзбеков // Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту институты, 2013.
Image
Мағзұмов, Т. Н. Райыстан - Оралханға дейін [Мәтін] : эссе-элегия / Т. Н. Мағзұмов. - Өскемен : Шығыс ақпарат, 2014 .
Image
Оралхан [Мәтін] : естеліктер, эсселер және мақалалар / құраст. Р. Мәженқызы. - Алматы : Өнер, 2000. - 320 б.
Image
Халқының Оралханы [Мәтін] : классик қаламгер Оралхан Бөкейдің туғанына 80 жыл толуына арналды. – Ғаббас Қабышұлы. - Алматы : «Тоғанай Т», 2022. - 392 б.
Image
Алтайдың асқақ ақиығы. Оралхан Бөкейдің туғанына 65 жыл [Мәтін] : библиографиялық көрсеткіш. – ¬Өскемен, Орталық қалалық кітапхана, 2009. - 31 б.
Image
Оралханға оралу [Мәтін] : өлкетану құралы. – Өскемен, 2013.
Image
Алтайдың асыл жыршысы [Мәтін] : әдістемелік жинақ. – Өскемен, 2010.
Image
Оралхан Бөкей [Мәтін] : туғанына 50 жыл (1943-1993). – Өскемен, 1993.
Image
Бөкей Оралхан: Биобиблиографиялық көрсеткіш/ Құраст.: Р. Қ. Рахимбекова, Е. Ж. Әли – Астана: ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы, 2013. - 246 б.
Image
Біздің Оралхан [Мәтін] : [жазушының жеке жинақтарына кірмеген, бірақ баспасөз бетінде жарияланған еңбектері, ол туралы естеліктер мен мақалалар топтастырылған] / құраст.: Д. Бралинов, Б. Болаев. - Алматы : Орхон, 2013. - 392 б.
Image
Шолпандай таң алдында туып-батты [Мәтін] : мақалалар мен естеліктер / құрастырған Қ. Назырбаев. - Астана: Фолиант, 2023. - 284 б.